Stiri

Convocator AGOA 24 25 04 2019

2019-05-06T12:15:02+00:00 De |Stiri|

CONVOCATOR Consiliul de Administraţie al S.C. METAL - LEMN S.A. cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 şi capital social subscris şi vărsat de 7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare AGOA) pentru data de 24.04.2019, ora 14­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00, având loc la

Hotarare AGOA 24 04 2019

2019-05-06T12:14:03+00:00 De |Stiri|

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 24.04.2019 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ( AGOA ) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată şi întrunită statutar la prima convocare din data de 24.04.2019, ora 1­­­4­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00,  la sediul societăţii, cu un cvorum de 95,0535% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv şi ale legislaţiei române aplicabile, a hotărât următoarele: 1)Aprobarea cu

Anunţ public

2018-09-06T07:02:27+00:00 De |Stiri|

S.C. METAL-LEMN S.A., titular al proiectului DEMOLARE CANTINA Dp+P SI CONSTRUCTII METALICE ANEXE P SI CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+10 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj : proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, proiet propus a fi amplasat in

Anunt

2018-07-16T09:43:45+00:00 De |Stiri|

METAL-LEMN S.A, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE P+10 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN propus a fi amplasat BLVD. DECEBAL, NR.85, CRAIOVA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la

Anunt proiect A I Cuza 2

2018-04-20T09:44:57+00:00 De |Stiri|

ANUNȚ PUBLIC S.C. METAL-LEMN S.A., titular al proiectului ,, Restaurare imobil, schimbare de destinație din cinematograf în hotel la etajele superioare, spații comerciale și alimentație publică la parter și subsol și modificări interioare și exterioare’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj – Fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru proiectul

Erata

2018-03-23T12:06:44+00:00 De |Stiri|

La convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. METAL – LEMN S.A. ce va avea loc in data de 23/24.04.2018, prin care se corecteaza data de referință menționată în cuprinsul acesteia. Prin urmare, cuprinsul paragrafului II ce priveste data de referință va fi următorul: ,,La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut