ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29/30.07.2019

Legea nr. 24/2017

2019-07-24T06:58:42+00:00 De |ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29/30.07.2019|

Parlamentul României - Lege nr. 24/2017 din 21 martie 2017 Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă În vigoare de la 01 aprilie 2017 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 29 martie 2017. Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic aplicabil