admin

About Metal Lemn

This author has not yet filled in any details.
So far Metal Lemn has created 36 blog entries.

Legea nr. 24/2017

2019-07-24T06:58:42+00:00 De |ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29/30.07.2019|

Parlamentul României - Lege nr. 24/2017 din 21 martie 2017 Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă În vigoare de la 01 aprilie 2017 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 29 martie 2017. Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic aplicabil

Convocator AGOA 24 25 04 2019

2019-05-06T12:15:02+00:00 De |Stiri|

CONVOCATOR Consiliul de Administraţie al S.C. METAL - LEMN S.A. cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 şi capital social subscris şi vărsat de 7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare AGOA) pentru data de 24.04.2019, ora 14­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00, având loc la

Hotarare AGOA 24 04 2019

2019-05-06T12:14:03+00:00 De |Stiri|

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 24.04.2019 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ( AGOA ) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată şi întrunită statutar la prima convocare din data de 24.04.2019, ora 1­­­4­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00,  la sediul societăţii, cu un cvorum de 95,0535% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv şi ale legislaţiei române aplicabile, a hotărât următoarele: 1)Aprobarea cu

Anunţ public

2018-09-06T07:02:27+00:00 De |Stiri|

S.C. METAL-LEMN S.A., titular al proiectului DEMOLARE CANTINA Dp+P SI CONSTRUCTII METALICE ANEXE P SI CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+10 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj : proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, proiet propus a fi amplasat in